Svensk soldat allvarligt skadad i trafikolycka i Afghanistan

I dag vid lunchtid lokal tid skadades en svensk soldat allvarligt i en

trafikolycka i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Ytterligare en svensk soldat som befann sig i olycksfordonet fick lättare skador. De skadade soldaternas anhöriga är underrättade om olyckan.

De båda svenska soldaterna tjänstgör på den tyska campen Marmal i Mazar-i-Sharif och olyckan inträffade på en av huvudgatorna mellan Marmal och Mazar-i-Sharifs centrum. När svensk personal efter omkring 20 minuter anlände till olycksplatsen var amerikanska styrkor redan på plats och hade påbörjat vård och stabilisering av de skadade. Även en större tysk räddningsstyrka fanns på plats med både soldater och sjukvårdspersonal. De skadade svenskarna fördes av tysk sjukvårdspersonal till det tyska fältsjukhuset på Marmal. Läget för den svårt skadade soldaten har stabiliserats men han är i behov av ytterligare vård och kommer därför att så snart det är möjligt att flygas till Sverige för fortsatt vård. Upprinnelsen till olyckan var, enligt preliminära uppgifter, att en fotgängare gick rakt ut i körbanan. Vid den följande undanmanövern tappade föraren kontrollen över fordonet som sedan slog runt. Det var enbart de två svenska soldaterna som färdades i olycksfordonet. Inga civila ska enligt uppgift ha skadats i olyckan. Mats Danielsson, svensk befälhavare i Afghanistan, har under eftermiddagen besökt de skadade soldaterna på det tyska fältsjukhuset. Avlastningsresurser för den svenska personalen har aktiverats enligt gällande rutiner. 070802 Enligt den initiala planen skulle den skadade soldaten flygas till Tyskland för vård, vilket också nämndes i den första versionen av texten ovan. Senare löste det sig emellertid så att det tyska planet som transporterar den skadade soldaten flyger direkt till Sverige. Av: Pelle Vamstad Press- & Informationsofficer FS13