Svensk överste ledde expertgrupp

Överste Mats Helgesson utsågs till chef för den internationella expertgrupp som utredde händelsen i Georgien i början av augusti. Expertgruppens slutsatser har nu redovisats för regeringens representanter. En av slutsatserna är att det inte går att fastslå vilka som ligger bakom kränkningen.

Det var den 6 augusti en 700 kilo tung robot uppgavs ha fällts över byn Tsitelubani, cirka fem mil från Georgiens huvudstad Tiblisi. Georgiska myndigheter hävdade att ryskt stridsflyg kränkt georgiskt luftrum och avfyrat roboten. Roboten detonerade inte och ingen person skadades vid händelsen. Från ryskt håll tillbakavisades uppgifterna om inblandning i det inträffade.

Ledde utredningsgruppen
Mats Helgesson, till vardags chef för flygvapnets insatsverksamhet, ledde utredningsgruppen med representanter från USA, Lettland och Litauen. - Vi har fått tillgång till det vi önskat. Vi har granskat missilen, nedslagsplatsen, militära installationer i området och inspelade radarekon. Vi har också pratat med en rad ögonvittnen. Vi kan konstatera att flygplanet kommer från ryskt luftrum och att det återvänder till ryskt luftrum, säger Mats Helgesson.

Rysk robot
I går, onsdag, offentliggjordes expertgruppens slutsatser. Gruppen har på georgisk begäran på plats undersökt omständigheterna kring händelsen. I slutrapporten fastslås att roboten är rysk och av typen KH-58 och att en rad ögonvittnen sett ett föremål lämna ett flygplan i det aktuella området. Utredningen konstaterar att det inte går att fastställa av vilken typ eller vilket ursprung flygplanet är och att georgiska flygvapnet saknar kapacitet att bära den aktuella robottypen.

Att det därmed skulle vara konstaterat att det rör sig om ryskt stridsflyg avvisar Helgesson. - Flygplanstyp och ursprung går inte att få bekräftat. Vi kan inte hävda något som vi inte har fakta för.

Storpolitisk hetluft
Mats Helgesson och de övriga i den internationellt sammansatta utredningskommissionen hamnade i storpolitisk hetluft i och med uppdraget att utreda händelsen. Medvetna om denna risk betonade kommissionens deltagare redan i inledningen sitt oberoende.

- Vi sa redan från början att vi förhöll oss neutrala och att vi önskade styra vår agenda själva. Vi har haft så få kontakter som möjligt med företrädare för de georgiska myndigheterna, säger Mats Helgesson. På frågan om händelsen i och med slutrapporten nu fått sitt avslut väljer Mats Helgesson att avstå från spekulationer.

- Nu fortsätter det politiska spelet. Jag överlåter den typen av frågor till dem som är kompetenta att besvara dessa. Jag uttalar mig endast om det som är min kompetens, flygoperativ verksamhet.

Ulf Petersson

» Tidigare nyhet: Svenskar utreder händelse i Georgien