Stor FN-styrka till Darfur

FN:s säkerhetsråd beslutade på tisdagen att tillsammans med Afrikanska unionen sända en fredsstyrka på 26 000 personer till Darfur i Sudan. Sverige kan tillsammans med Norge komma att bidra med ett ingenjörförband.

Den 1 juni presenterade FN och Afrikanska unionen, AU, en gemensam rapport kring den så kallade hybridinsatsen för FN:s säkerhetsråd och AU:s freds- och säkerhetsråd. Den 12 juni, i samband med ett högnivåmöte i Addis Abeba, godkände Sudan genomförandet av en hybridinsats i Darfur. Tisdagens beslut i säkerhetsrådet innebär att operationen som kommer att få namnet Unamid kan vara i gång mot slutet av året. Styrkan omfattar omkring 20 000 militärer och mer än 6 000 poliser. Den ska agera under ett så kallat kapitel 7-mandat och blir den största fredsbevarande styrkan i världen. Regeringen har tidigare anmodat Försvarsmakten att redovisa sin uppfattning kring möjligheterna att delta i en gemensam insats i Darfur inom ramen för ett norsk-svenskt ingenjörförband. Förbandet ska kunna vara på plats i Darfur i januari 2008, omfatta högst 350 personer och klara en insatstid på tolv månader. - Vi räknar med att ungefär 140 av de 350 ska vara från Sverige. Under förutsättning att de krav som vi ställt på bland annat styrkornas skydd och ett starkt mandat från FN är uppfyllda ser vi en möjlighet att åka till Darfur. Från det att vi får klartecken tar det ungefär fyra månader innan förbandet kan vara på plats, säger kommendörkapten Carl-Johan Andersson på insatsstaben i Högkvarteret. Ingenjörförbandet leds av Norge. En insats i januari 2008 kräver regeringsbeslut i både Sverige och Norge senast i augusti för att möjliggöra förhandlingar med FN samt materiel- och personalförberedelser. - Ingenjörförbandets huvuduppgifter i Sudan är att bygga camper, vägar och annan infrastruktur för att underlätta för andra förband, säger Carl-Johan Andersson. » Läs mer om kapitel 7-mandat » Läs resolution 1769 här (extern länk)