Sökes: Personal till ingenjörförband

Försvarsmakten söker personal till den planerade FN-insatsen i Sudan.

Det gemensamma norsk-svenska ingenjörförbandet med 350 soldater beräknas vara på plats vid årsskiftet. Huvuddelen av det svenska bidraget kommer att utgöras av soldater ur det internationella ingenjörkompaniet EN 04, där det nu finns ett antal lediga befattningar. Det norsk-svenska förbandet planeras vara på plats i tolv månader. Huvuduppgiften blir att bygga camper och förbättra vägarna under uppbyggnadsfasen av en större FN-styrka. Innan förbandet kan sändas till Darfur krävs ett riksdagsbeslut. Regeringen planerar en proposition till slutet av september. » Se förteckning över lediga befattningar i EN 04 på www.ing2.mil.se » Tidigare nyhet: Sverige bidrar till FN-styrka i Darfur » Läs mer om internationella ingenjörkompaniet på www.ing2.mil.se