Satsning på reservofficerarna

En ny avdelning med uppgift att sörja för rekryteringen av reservofficerare håller på att skapas i Försvarsmaktens högkvarter. Nu letar personalavdelningen efter en chef som ska leda verksamheten och det är i första hand meriterade reservofficerare eller förtidsavgångna yrkesofficerare som efterlyses.

"Försvarsmaktens nyttjande av reservofficerare skall utvecklas till en logisk del av den samlade personalförsörjningen av Försvarsmakten", står det bland annat i platsannonsen som efterlyser en chef till avdelningen. Oro och undran Reservofficerarna är en personalkategori som under längre tid uttryckt stor oro och undran över sin roll i det nya insatsförsvaret. Många har lämnat sina befattningar i brist på tydlig inriktning och möjligheter till övning i sina befattningar. - Hanteringen kring reservofficerarna har inte varit enkel. Vid ominriktningen av försvaret så har deras roll varit oklar och det har funnits brister i hanteringen av reservofficerarna, säger Försvarsmaktens personaldirektör Lars Norrström. Nysatsning Den nyinrättade reservofficersavdelningen markerar en nysatsning. - Reservofficerarna besitter en mängd olika kompetenser och Försvarsmakten måste kunna disponera dessa. Det är erfarenheter både från den civila och militära sidan som kan nyttjas både internationellt och nationellt. Nu gör vi en satsning på reservofficerarna, både på kort och lång sikt, säger Lars Norrström. Ulf Petersson » Läs platsannonsen » Läs mer om Försvarsmaktens personal