Pepparspray tufft test för soldater

Som allra första förband i Försvarsmakten utbildas KS15 i att använda OC-spray - i vardagligt tal pepparspray. Syftet är att ge soldaterna möjlighet att i en våldsam situation agera utan att allvarligt skada eller döda en angripare.

Smärtan slår till med stor kraft och ligger på en konstant hög nivå under flera minuter. Ett av kraven för att utrustas med vapnet är att soldaten själv har upplevt effekten av OC. - Det är oerhört viktigt att vi själva vet och har upplevt hur medlet verkar. Det hjälper oss att bedöma när vi ska använda det och hur vi ska agera om vi själva blir utsatta för det, säger Magnus Hallberg från försvarets Markstridsskola på besök nere i Kosovo. OC är en förkortning av det latinska namnet på växtsaften från chilifrukten, Oleoresin Capsicum, vilket också är den internationella benämningen på sprayen. För att få utrustas med OC krävs en fullständig utbildning där soldaten alltså själv utsätts för sprayen. - OC är inte något ofarligt vapen, men i jämförelse med batong och eldhandvapen så blir skadorna betydligt mindre och den som har blivit utsatt för det är i regel helt återställd inom ett dygn, säger Mats Lundqvist från Livgardet. KS15 är första förband i försvaret som utbildas i att använda OC och under veckan utbildas hela skyttekompaniet i KS15. Utbildningen ligger på sammanlagt tolv timmar och efter några timmars genomgång i lektionssal startar de praktiska övningarna. - De praktiska momenten är upplagda precis på samma sätt som för våra poliser hemma i Sverige. Soldaterna får först träna skjutställningar och avfyra övningssprutor. Därefter exponeras soldaten med medlet. Efter att ha gjort en del övningar anpassade till missionsområdet genomför soldaten en sanering av sig själv i duschen för att bli av med medlet och bli återställd, säger Magnus Hallberg. Exponeringen genomförs i stridspar där den ene soldaten är ett stöd för soldaten som utsätts för OC och ledsagare till saneringsplatsen. Momenten förövas och målet är att soldaten ska kunna agera mot figuranter trots att han är kraftigt distraherad av smärtan i ansiktet. - Det var en obehaglig upplevelse, men samtidigt en mycket nyttig erfarenhet, säger gruppchef Fredrik Lindgren på andra pluton. - OC är inget som kommer att ersätta batong eller handeldvapen, utan blir ytterligare ett alternativ vid en insats, säger Mats Lundqvist. löjtnant Ola Björnör press- och informationsofficer KS15