På väg mot Mojaveöknen

100 ton materiel och utrustning bestående av tre stridsfordon, två terrängbilar samt två containrar lastades i måndags på Örebro flygplats ombord på transportplanet AN 124 för transport till USA.

Försvarsmakten kommer där under ledning av Markstridsskolan att medverka i övningen Bold Quest.

Den multinationella övningen Bold Quest genomförs under september månad vid National Training Centre i Mojaveöknen och Nellis Air Force Base i USA. 13 nationer deltar i övningen med mark- och flygförband. Sverige deltar med en pluton från insatsförbandet IA 07, personal från Trängregementet och Skaraborgs regemente P 4 samt två grupper Forward Air Controllers. Övningen handlar om igenkänningsutrustning, så kallad Combat Identification, och man gör en demonstration av hur olika tekniker kan nyttjas tillsammans i ett nätverk för att identifiera egna förband i syfte att undvika vådabeskjutning. Ann-Charlotte Franzén » Läs mer på www.mss.mil.se