Ny insatschef i Försvarsmakten

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Jan Jonsson, har begärt att få lämna sin befattning under hösten.

Överbefälhavare Håkan Syrén har beviljat hans begäran och Jan Jonsson slutar den 31 oktober. - Jag har varit insatschef i sju år. Det är en post som ställer mycket höga krav och lämnar lite utrymme för privatliv. Det är dags att prioritera andra saker. När jag nu lämnar posten som insatschef får andra i Försvarsmakten chansen att utvecklas vidare, säger Jan Jonsson. ÖB:s inriktning är att generalmajor Anders Lindström, operativ chef i Försvarsmakten, ska efterträda Jan Jonsson.