Livsviktig övning i första hjälpen

Skillnaden mellan liv och död för en soldat i NBG kan vara hur mycket kamraten kan om första hjälpen.

Soldaterna på NBG:s logistikenhet får lära sig att lägga tryckförband, göra fria luftvägar och hantera människor i chock.

Riskerna för en soldat under insats är många. Men det är inte bara bilolyckor och skottskador man måste förbereda sig på. Stukade fötter och tummar, skärskador, klämskador och vätskebrist hör till vardagen och måste övas att tas om hand. Olika grundkunskaper Denna dag är det staben som övar sjukvård på Trängregementet, och de har mycket olika grundkunskaper. En del har gedigen utbildning i ryggen, andra har främst övat sjukvårdstjänst under värnplikten. Figuranterna sminkas och sätter sig in i sina respektive roller som skadade med skrubbsår, brutna ben och inre blödningar. - Det är jättebra när vi får öva praktiskt och det var bra att även öva på ett internationellt scenario, det fick vi aldrig göra i lumpen, säger John Rolfsson, en av soldaterna. Therese Holmberg » Läs mer på www.trangregementet.mil.se » Läs mer om Nordic Battlegroup » Lediga befattningar i NBG