Kongo: Arbetet i divisionsstaben fortsätter

Östra divisionen i Kongo består av ca 15000 soldater och representerar nästan 90 procent av den totala FN styrkan i landet.

Divisionsstaben är placerad i Kisangani 130 mil nordöst om Kinshasa, 30 mil norr ekvatorn. Staben består av 68 officerare från 27 olika länder som följer och planerar divisionens uppgifter. Dagen börjar alltid med en gemensam orientering där samtliga chefer delger vad som hänt de senaste 24 timmarna. Divisionschefen ger kommentarer efterhand för att förtydliga var fokus skall ligga. Jag upplever detta som bra då alla har möjlighet att vara uppdaterade på vad som händer och vad som är viktigast för tillfället. Min uppgift är stabsofficer till vår engelske stabschef överste Clive Newell. Några av de viktigaste erfarenheterna är tidsaspekten och omfattningen av olika aktörer när en större operation planeras. Sedan får det betraktas som en förmån att arbeta med officerare från så många olika länder även om det inte alltid är friktionsfritt. Jag har blivit synnerligen väl bemött av alla i staben, inte minst av den enkla anledningen att jag är svensk. En ny uppgift för divisionen är att träna regeringsarmén. Tre bataljoner tränas samtidigt under 12 veckor på tre olika platser. Avsikten är att regeringsarmén skall bli tillräckligt tränade för att på sikt kunna ersätta förband från MONUC Tomas Widen