HMS Sundsvall återvänder hem

I morgon, torsdag, avslutas det svenska deltagandet i UNIFIL-styrkan.

Korvetten HMS Sundsvall har genomfört sin sista patrullering i Medelhavet och görs nu klar för ombasering till Sverige.

Mer än 8000 fartyg har utfrågats av sjöstyrkan så här långt och av dessa har knappt 40 fartyg lämnats över till libanesiska myndigheter för bordning och kontroll. Inget av de genomsökta fartygen har haft vapen eller vapenrelaterad materiel ombord. Avtackningsceremoni När nu både det svenska och danska deltagandet i UNIFIL:s marina operation går mot sitt slut ville den libanesiska försvarsmakten framföra sitt tack till de enheter som roterar hem. För att kunna genomföra denna avtackningsceremoni fick både HMS Sundsvall och den danska patrullbåten Viben gå in och förtöja i Beiruts örlogshamn under några timmar. Personaltransporter För att även den personal som arbetar i land på Cypern skulle få möjlighet att närvara i Beirut ställde tyska fartyg upp och löste personaltransporterna. Vid ceremonin tackade chefen för den libanesiska flottan, amiral Boutros Abinasr, de svenska och danska kontingenterna för ett väl utfört arbete. » Läs mer på www.mil.se/int » Tidigare nyhet: Ett år efter kriget » Försvarsmakten i Libanon