HMS Sundsvall kommer hem efter FN-uppdrag

Den 1 september anländer korvetten HMS Sundsvall till Skeppsbron i Stockholm där en hemkomst- och medaljceremoni kommer att genomföras. Efter ceremonin finns möjlighet till pressvisning ombord.

HMS Sundsvall har under sina fyra månader under FN-flagg övervakat libanesiskt territorialhav i syfte att förhindra vapensmuggling och illegal verksamhet. Dessutom har besättningen utbildat den libanesiska marinen. Fartyget har ingått i den marina delen av UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon.

Den marina styrkan har stått under tysk ledning med deltagande örlogsfartyg från bland annat Norge, Danmark, Grekland, Turkiet och Bulgarien. HMS Sundsvall är den andra svenska enheten som deltagit i UNIFIL:s marina del. Sverige kommer inte i nuläget att fortsätta att delta i styrkans verksamhet. En historisk insats avslutas genom hennes hemkomst - Sveriges första marina fredsfrämjande insats.

Program för hemkomsten lördagen den 1 september 1245 Svensk lösen vid Skeppsholmen 1315 Sundsvall förtöjer vid kajplats 106 - 107 vid Skeppsbron i Stockholm 1450 Platserna intagna 1500 Ceremonin inleds 1550 Ceremoni slut, förfriskningar, visning för press 1700 Öppet skepp (rundvandring på däck) 1900 Öppet skepp avslutas, verksamheten avbryts.

Vid intresse att delta vid hemkomstceremonin, eller vid frågor, kontakta:
Fänrik Fredrik Baum, Pressofficer HMS Sundsvall, 0738-347 839, eller
Försvarsmaktens Informationsstab, 08-788 75 00 (vxl)