Han kollar så att fordonen är krigsvärdiga

Bengt Andersson är militär besiktningsman och ansvarar för att kontrollera ungefär 200 olika fordon under KS15:s mission i Kosovo.

- Är inte vi och våra egna fordon trafiksäkra misslyckas vi med uppdraget att upprätthålla säkerheten för invånarna i Kosovo, säger Bengt Andersson.

Alla fordon på kontingenten granskas noggrant av Bengt Andersson kritiska ögon. Det är allt från de tunga pansarskyttevagnarna och lastbilar till de mindre men väl använda militärjeeparna. - Jag kollar allt som en vanlig besiktningsman på bilprovningen hemma i Sverige skulle kontrollera, säger Bengt Andersson. Det kan handla om glapp i styrleder, bromsar och däck som slits och strålkastare som har fel inställningar. För att vi ska kunna upprätthålla säkerheten för invånarna i Kosovo krävs det att vi och våra egna fordon är trafiksäkra. Vägarna och trafikmiljön i Kosovo skiljer sig kraftigt från förhållandena hemma i Sverige. Underlaget som forden förs fram på är ofta i mycket dåligt skick och trafikrytmen i Kosovo bidrar till extra slitage på bland annat bromsar. - Förutom att kontrollera trafiksäkerheten kollar jag även att fordonen är krigsvärdiga. Det vi rullar runt med på gatorna ska vara helt och rent. Det är precis som med soldaternas uniformer. En soldat med trasig kläder ser inte bra ut och det samma gäller fordonen, säger Bengt Andersson. Det som kanske ser ut som en småsak kan skapa allvarliga eller kostsamma problem om felet inte rättas till i tid. - En del kanske tycker att jag slår ner på smågrejor, men det är viktigt att vi har ett högt säkerhetstänkande och det förstår alla. Men jag är medveten om att jag skapar extra jobb åt killarna och tjejerna och en gång fick jag faktiskt ett par svartmålade skyddsglasögon som inte gick att se igenom. Det var ett roligt skämt. löjtnant Ola Björnör press- och informationsofficer KS15