Försvarets tolkskola firar 50 år

Femtioårsjubilerande tolkskolan firar lördagen den 1 september, med seminarier och högtidsmiddag på Uppsala slott. I dag utbildar skolan ett sextiotal elever i sammanlagt fem olika utbildningar. Nyheten för det här utbildningsåret är arabiska.

Tolkskolans jubileum firas med seminarier kring skolans historia, nutid och framtid med teman som språkinlärning, nya språk och Försvarsmaktens internationella inriktning. Dagen avslutas med en högtidsmiddag på Uppsala slott. Ökat behov av tolkar i dag Språk- och underrättelsekunnig personal är en bristvara i Försvarsmakten. Det stora internationella engagemanget i dag gör att behovet bara ökar. Antalet språk skolan utbildar på och elever har fördubblat sedan 2003. I dagsläget har skolan ett sextiotal elever fördelade på följande utbildningar:
  • Arabiska och ryska för värnpliktiga tolkar/förhörsledare (15 månader)
  • Albanska och serbiska för Utlandsstyrkan i Kosovo (5 veckor)
  • Iranska språket dari för svenska trupperna i Afghanistan (5 veckor)
Nyutexaminerade tolkar Den första utbildningen på Tolkskolan med inriktning mot arabiska har tagit examen 30 augusti. Totalt har sex värnpliktiga deltagit i utbildningen. - Jag valde arabiska för att det var mer spännande med en helt ny utbildning säger värnpliktige Max H. Valet av arabisk inriktning inte var självklart från början. Studierna på Tolkskolan har krävt mycket självdisciplin vilket är något Max H kommer att ta med sig i sina fortsatta studier i Stockholm. Till hösten kommer skolan att utbilda en ny omgång underrättelseassistenter och planer finns på att utöka verksamheten med iranska och turkiska språk. » Läs mer om tolkskolan