Försvaret beställer inte materiel

Försvarsmakten genomför begränsningar i sina materielbeställningar. Orsaken är det osäkra läge som uppstått i samband med diskussioner kring budgetpropositionen.

- Som en omedelbar åtgärd lägger vi begränsningar i planerade materielbeställningar. Undantagna är de akuta materielbeställningar som rör utlandsstyrkan. Begränsningarna gäller till dess vi har klarhet i vilka konsekvenser budgetpropositionen får för Försvarsmakten, säger Försvarsmaktens produktionschef, generallöjtnant Jan Salestrand. Det är beställningar lagda hos Försvarets materielverk, FMV, som berörs. En grundlig analys kommer att genomföras tillsammans med FMV för att säkra att Försvarsmakten följer gällande ekonomiskt regelverk. Ulf Petersson