Delat Kosovo på agendan

Förhandlingarna om Kosovos framtid fortsätter.

Delning av provinsen lyfts nu fram som en tänkbar sista utväg.

Hittills har positionerna varit låsta. Serbien går inte med på att bli av med provinsen. Kosovoalbanerna kräver självständighet, något som också förordats av det internationella samfundet. Nya samtal I helgen hölls nya samtal. Representanter från EU, USA och Ryssland - den så kallade trojkan - besökte Kosovo och Serbien. Enligt TT utesluter inte EU-sändebudet Wolfgang Ischinger delning av Kosovo som en sista utväg. - Vi uppmanar parterna att tänka i vidare banor. Om de vidhåller sina hittillsvarande positioner är hoppet litet om kompromiss och brobyggande. Trojkan är i princip redo att godta varje överenskommelse som de två parterna kan enas om. Det inkluderar alla möjligheter, sa Ischinger. Mottas med skepsis Hälften av Kosovos etniska serber bor vid gränsen till Serbien, men de övriga 50 000 är utspridda i provinsen. Därför mottas tankarna om en delning med skepsis, rapporterar TT. - En delning vore jättefarlig för hela Balkan. Det är något som folket i Kosovo inte vill, säger Qibrije Hoxha i partiet Kosovos demokratiska förbund till TT. Sverige bidrar med omkring 450 soldater till den Natoledda internationella Kfor-styrkan, som har till uppgift att etablera och upprätthålla fred och säkerhet i Kosovo. » Försvarsmakten i Kosovo » Tidigare nyhet: Låst läge i Kosovo påverkar inte Kfor » Mer läsning om Kosovo: Svenska soldater fann vapengömma