Augusti-rapport från Afghanistan

Mats Danielsson, chef för den svenska styrkan i Afghanistan, lämnar ännu en månadsrapport. Den här gången berättar han bland annat att de senaste veckorna varit lugna för svenskt vidkommande och han kommenterar också de pågående kidnappningarna.

Det kan knappast ha undgått någon att både tysk och sydkoreansk civil personal nyligen har kidnappats i Afghanistan. Dessa kidnappningar har även krävt dödsoffer. I skrivande stund är dessutom ingen av dessa kidnappningshistorier lösta utan pågår fortfarande. Följer utvecklingen Kidnappningarna har dock genomförts långt från de platser där svensk trupp är förlagd. Vi följer utvecklingen nogsamt men dessa kidnappningar påverkar inte vårt uppträdande på något påtagligt vis och sannolikheten för att soldater under mitt befäl ska kidnappas är liten. Vi fortsätter alltså att lösa våra uppgifter precis som tidigare. Lugna veckor Juli har varit en förhållandevis lugn månad för svensk del i Afghanistan. Inga attentat har riktats mot den svenska styrkan och stämningen i truppen är mycket god. Med tanke på vad som pågår i andra delar av landet är det emellertid ingen risk att vi blir naiva i vårt uppträdande. Trafikolycka Den incident som sedan vår ankomst fått allvarligast konsekvenser för förbandet inträffade den första augusti när ett fordon med två officerare voltade inne i Mazar-i-Sharif, varpå den ene skadades svårt. När du läser detta är han i Sverige och får den bästa vård som går att uppbringa. Aprilattentatet Vi ansvarar för fyra provinser i norra Afghanistan (se karta till höger). I västra delen av vårt ansvarsområde utsattes vi för ett attentat i mitten av april då ett av vårt patrullfordon sprängdes av en fjärrutlöst bomb. Gripanden Afghanska myndigheter har nu gripit ett flertal personer som ingår i ett nätverk vars mål är att bekämpa den multinationella styrkan Isaf i vilken svensk trupp ingår. Vår bedömning i dag är att bland de gripna finns individer som har kopplingar till attentatet mot svensk personal i april. Efter dessa gripanden har också antalet incidenter i de västra delarna av vårt ansvarsområde minskat markant. Det är mycket goda nyheter. Attentat mot polisen I provinsen Balkh, vars provinshuvudstad är Mazar-i-Sharif i vilken även vår svenska camp ligger, har inga attentat riktats mot oss sedan i mitten av juni. Dock genomförs attentat regelbundet i Balkh men de är i första hand riktade mot den afghanska polisen. Dessa attentat har krävt dödsoffer. Detta är oroande men man ska komma ihåg att antalet attentat i Balkh i år trots allt är färre än under det första halvåret i fjol. Fler än 500 patruller Under juli månad har vi bland annat genomfört fler än 500 patruller i våra fyra provinser, vi har under en dag upprättat en tillfällig förbandsplats i en avlägsen by, svensk sjukvårdspersonal har genomfört komplicerade operationer av afghanska civila på lokala sjukhus, vi har samverkat med företrädare för den blå moskén här i Mazar-i-Sharif och vi stärker aktivt relationerna med nyckelpersoner i hela vårt område. Ledighet Den svenska personalen gör ett bra mycket bra arbete under dygnets alla timmar, sju dagar i veckan. Därför är några dagars sommarledighet hemma i Sverige mycket betydelsefull för alla soldater som tjänstgör i Afghanistan. Det blir inga längre ledigheter men tack vare umgänget med anhöriga och vänner kommer soldaterna tillbaka till Afghanistan med ny energi och laddade batterier, något som är mycket värdefullt både för dem själva, för deras kollegor och för mig som chef. Halvtid Nu har vi passerat halvtid i vår mission och jag och alla mina soldater vet att vår närvaro i Afghanistan gör skillnad. Utan svensk trupp i norra Afghanistan skulle utvecklingen gå långsammare än vad den gör i dag. Det skulle drabba alla afghaner här i norr, gammal som ung, både i dag och i morgon. Därför arbetar vi oförtrutet vidare i avsikt att bidra till att skapa ett säkrare Afghanistan. Överste Mats Danielsson Befälhavare för den svenska styrkan i Afghanistan