500 reparationerpå fyra månader

Uppdraget i Afghanistan är militärt till sin natur. Men för att verksamheten i de provinser i norra Afghanistan som Sverige ansvarar för ska fungera krävs en stor organisation som sköter och servar allt från datorer till fordon.

Omkring 370 svenska soldater tjänstgör i Afghanistan. Den överväldigande majoriteten bor på den svenska campen Northern Lights i Mazar-i-Sharif. Bakom de soldater som på daglig basis arbetar ute i provinserna finns en mängd soldater som tillbringar sina arbetsdagar på campen med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för sina kollegor på fältet.

Reparationer De arbetar exempelvis med reparationer av materiel som fordon och vapen, i köket, i förrådet, med att hålla allt samband och alla datorer igång eller på expeditionen som bland annat hanterar och registrerar alla dokument på förbandet. - På ungefär fyra månader har vi genomfört fler än 500 reparationer, säger Johan Hallberg, chef för reparationsgruppen på verkstaden. Utanför verkstaden står det alltid ett antal fordon som snabbt måste genomgå smärre eller större reparationer. Det beror främst på att det ofta väglösa afghanska landskapet genererar ett enormt slitage på förbandets fordon.

Civil kompetens Många av de soldater som servar sina kollegor på fältet är rekryterade till utlandsstyrkan främst på sin civila kompetens. - Alla dessa, oavsett om de har civil eller militär bakgrund, utför ett arbete som kanske inte alltid hörs och syns utåt men som är helt avgörande för att förbandet ska kunna lösa sina uppgifter på bästa vis. Från tid till annan uträttar de utifrån minimala förutsättningar och under stor tidspress underverk, säger Mats Danielsson, chef för den svenska styrkan i Afghanistan.

Av: Pelle Vamstad, Press- & Informationsofficer FS13

 » Läs mer på www.mil.se/int » Försvarsmakten i Afghanistan Fler nyheter från Afghanistan: » Färre incidenter efter gripanden » 2 500 projekt för afghansk välfärd » Soldater vårdar civila i Afghanistan