Unik säkerhetsutbildning i Afghanistan

Svensk militär personal har startat säkerhetsutbildning för internationella frivilligorganisationer som verkar i norra Afghanistan.

-Sverige är det första land i Isaf-styrkan som påbörjar utbildning av den här typen, säger Robert Tranberg, troppchef för de svenska ammunitionsröjarna i Afghanistan.

Den multinationella militära styrkan Isaf, som den svenska truppen är en del av, hjälper de afghanska myndigheterna med säkerhet. De internationella frivilligorganisationerna, ofta benämnda "Non Governmental Organisations" - NGO, bidrar med utveckling i form av en mängd olika stöd-, utvecklings- och återuppbyggnadsprojekt. Svenskt initiativ På svenskt initiativ har nu ett samarbete startat mellan den svenska styrkan och en mängd olika frivilligorganisationer. Det är sektionen för civil och militär samverkan som ansvarat för planeringen och det övergripande genomförandet av samarbetsprojektet. -Området som Sverige ansvarar för är väldigt stort så samarbete mellan olika organisationer som jobbar här är till gagn för samtliga inblandade, säger Robert Tranberg, som tillsammans med Jonas Hedlund-Björkbom ansvarade för de praktiska utbildningsmomenten. Två grundmoment Som ett första steg i ambitionen att bygga upp givande relationer med frivilligorganisationerna har det genomförts en säkerhetsutbildning på den svenska campen i Mazar-i-Sharif. -Vi har i första hand fokuserat på två grundmoment vad gäller personlig säkerhet. Dels pikning och dels kontroll av fordon, säger Jonas Hedlund-Björkbom. Pikning Pikning görs när man har upptäckt exempelvis en mina strax intill platsen där man står. Då använder man försiktigt en kniv eller motsvarande verktyg för att undersöka marken runt omkring fötterna för att skapa ett säkert utrymme att sätta sig på i väntan på undsättning. Kontroll av fordon handlar helt enkelt om att med enkla metoder undersöka att fordonen man ska färdas i inte är manipulerat. Man undersöker exempelvis att ingen sprängladdning har placerats på fordonets underrede eller i hjulhusen. Säkrare arbete Uppslutningen från frivillig organisationerna var lika stor som det svenska förbandet hade hoppats på, sammanlagt deltog 14 olika organisationer. -Det här är ett mycket bra svenskt initiativ. Vi har lärt oss enkla moment, men det är kunskap som definitivt gör att vi kan arbeta säkrare i Afghanistan, säger Travis Yates, som arbetar för den amerikanska organisationen Samaritan´s Purse. Ny kunskap -För oss militärer är den här typen av säkerhetsrutiner självklarheter men för frivilligorganisationerna är det i mångt och mycket ny kunskap, säger Robert Tranberg. Framöver kommer ytterligare erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan Isaf-militär och frivilligorganisationer att ske. Av: Pelle Vamstad Press & Informationsofficer FS13