Soldater vårdar civila i Afghanistan

Den svenska styrkan i Afghanistan har på kort tid satt upp två tillfälliga förbandsplatser för den afghanska civilbefolkningen.

- Det här är uppskattade och viktiga insatser eftersom den afghanska sjukvården inte når alla som behöver vård, säger Mats Flygare, läkare på det svenska förbandet.

Internt på det svenska förbandet i Afghanistan benämns dessa tillfälliga förbandsplatser som Medcaps. Rent praktiskt fungerar det så att den svenska styrkans sjukvårdspersonal åker till en by och erbjuder den aktuella byn med omnejd bassjukvård. Vårdcentral - Vården vi kan erbjuda vid dessa tillfällen motsvarar ungefär vad en vanlig svensk vårdcentral kan erbjuda, och vi kommunicerar med patienterna via våra afghanska tolkar, säger Mats Flygare. Vanligtvis lånar den svenska styrkan en byggnad, som exempelvis en skola eller en moské, i byn där den tillfälliga förbandsplatsen ska sättas upp. Byggnaden används sedan för att ta emot byns patienter. De vanligaste åkommorna är värk i leder, magbesvär och olika typer av infektioner som exempelvis lunginflammation, öroninflammation och urinvägsinfektion. Även depressioner är förhållandevis vanligt förekommande. 500 patienter Under de två Medcaps som det svenska förbandet under den senaste månaden har genomfört har omkring 500 patienter behandlats. Det svenska förbandet har emellertid ingen möjlighet att följa upp den inledande vården. - Det vi gör är att vi hänvisar dem till den närmaste stad som har sjukhus, säger Mats Flygare. Pelle Vamstad » Läs mer på www.mil.se/int » Fakta: Försvarsmakten i Afghanistan » Fördjupning: Därför är ISAF i Afghanistan