"Marginalerna är obefintliga"

En årlig minskning av Försvarsmaktens anslag med flera miljarder skulle få dramatiska konsekvenser. Det skriver ÖB Håkan Syrén i sitt nyhetsbrev.

I nyhetsbrevet kommenterar ÖB finansministerns uttalande nyligen om att försvarsanslaget bör kunna minskas med fyra miljarder.

"Förödande konsekvenser"
"Marginalerna är inom många områden obefintliga. Ytterligare reduktioner får förödande konsekvenser genom att bottenplattan för hela förmågor raseras" skriver ÖB bland annat, och flaggar för att ett ökat internationellt engagemang kan innebära kostnadsfördyringar de närmaste åren. Försvarsmakten kommer under hösten att kunna ge en samlad bild av de möjliga långsiktiga utvecklingsalternativen.

Parallellt pågår samma arbete inom regeringskansliet och i försvarsberedningen. "Det budskap jag intill dess ger till min politiska uppdragsgivare är att den fortsatta reformeringen är sällsynt illa betjänt av tidiga ekonomiska låsningar. Uppgifter och ekonomi måste ses i ett sammanhang" skriver ÖB.

Förändringar
ÖB kommenterar också hur de förändringar som skett i omvärlden sedan försvarsbeslutet 2004 påverkar Försvarsmakten. "Det handlar, från Försvarsmaktens sida, inte om att slå mynt av dessa förändringar, ej heller att ta fram gamla ryska spöken från svunna tider ur garderoben. Det handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för verksamheten, som är tydligt kopplat till en utrikes- och säkerhetspolitik byggd på en rimlig omvärldsuppfattning. I det sammanhanget är den ryska militära utvecklingen en komponent. Minst lika viktigt är hur det transatlantiska respektive det europeiska samarbetet utvecklas" skriver Håkan Syrén.

» Läs hela ÖB:s nyhetsbrev

Läs mer: » Försvarsmaktens perspektivplanering
» Tidigare nyhet: Förvåning över bristande dialog
» Prenumerera på ÖB:s nyhetsbrev