Kontingentschefsbyte i UNTSO

Den 14 juni tog övlt Thomas Persson över som kontingentschef efter mj Fredrik Almér som just höll på att avsluta sin tjänstgöring som Training Officer i OGG-T (Tiberias) för att sedan återvända till Sverige 20 juni lagom för att fira midsommar hemma.

Detta byte skedde efter att tre nya observatörer, (övlt Thomas Persson från MSS, mj Per Nilsson från P 7 och kn Mikael Jersby från Lv 6) knappt en vecka tidigare anlänt till Jerusalem för att påbörja en veckas introduktionsutbildning i UNTSO HQ. Då kn Christian Christensen är tillträdande TrgO efter Almér i OGG-T och kn Stefan Månsson är TrgO i OGG-D var det kraftsamling av svenskar till Jerusalem denna vecka, eftersom TrgO från Out Stations var med och ledde utbildningen. Efter denna vecka omsätts en 1/3 av den svenska kontingenten. Dessutom har Sverige under ett år framåt en extra befattning, då Thomas Persson tjänstgör som CUNLOB (Chief UN Liaison Office in Beirut). Denna befattning, som innebär att vara COS UNTSO representant till bl. a. libanesiska myndigheter, truppbidragande länders representation i Libanon och andra "UN agencies" roterar mellan de truppbidragande länderna. Mikael Jersby placerades inledningsvis i OGG-D och Per Nilsson i OGL. Därmed är Sverige representerade i alla större Out Stations och dessutom i Beirut och UNTSO HQ. Endast den mindre OGE i Egypten saknar svensk representation. För åtminstone Thomas Persson och Per Nilsson var det lite som att hamna i "stormens öga". Inte för att dramatisera de senaste händelserna ur ett personligt perspektiv, men Libanon tycks för närvarande vara föremål för många aktörers intresse utifrån olika agendor. Efter vår ankomst till missionsområdet har en parlamentsledamot (MP Walid Eido) mördats med en bilbomb, tre Katuysha-raketer skjutits mot norra Israel för första gången sedan förra årets krig och UNIFIL utsatts för en direkt attack (fjärrutlöst bilbomb) som dödade sex soldater ur den spanska bataljonen. Den libanesiska armén (LAF) har varit invecklad i strider med en militant islamistisk grupp, Fatah al-Islam, i ett palestinskt flyktingläger utanför Tripoli sedan 20 maj. Striderna har krävt över 200 dödsoffer, varav 86 regeringssoldater och minst 60 islamister. Genom underrättelser inhämtade från tillfångatagna islamister har tillslag även skett mot två grupper utanför lägret. Lägg till detta ett politiskt dödläge, där regeringsmedlemmar ur oppositionen (främst Hezbollah) vägrar delta i regeringsarbetet, vilket i sin tur lett till att parlamentets talman vägrar att sammankalla parlamentet och att presidenten vägrar att underteckna några beslut tagna av den "illegitima regeringen", så förstår ni att situationen i detta lilla vackra land inte är helt enkel. Ska jag späda på ytterligare, så finns naturligtvis en oro att utvecklingen i Gaza och Västbanken (ej UNTSO Mission Area) med motsättningar och strider mellan Hamas och Fatah skall sprida sig till de 12 (i dagsläget i praktiken 11) palestinska flyktinglägren i Libanon. Någon kollega från det internationella samfundet uttryckte att det kan vara svårt att se sambandet mellan målen för attentaten och meddelandet avsändaren vill sända, särskilt som inte avsändaren är känd. Ingen grupp har hittills tagit på sig ansvaret för mordet på MP Eido eller attacken på UNIFIL. För "en nykomling i stan" kan situationen bäst sammanfattas som förvirrande. Fotnot: Beskrivningen av utvecklingen i Libanon är hämtade ur öppna källor. Thomas Persson Övlt/KC