Juli-rapport från Afghanistan

Överste Mats Danielsson, chef för den svenska styrkan i Afghanistan, har lett den svenska insatsen i snart tre månader. Här lämnar han en personlig rapport från den svenska campen Northern Lights i Mazar-i-Sharif.

Kontingenten i Afghanistan och det förband jag är chef för har nu varit på plats i Afghanistan i ungefär tre månader. De svenska soldaterna har gjort en enorm insats som jag är ytterst nöjd med. Jag känner därför både genuin stolthet och stor ödmjukhet när jag på daglig basis leder de kvinnor och män som lämnat det trygga livet i Sverige bakom sig för att utföra ett osjälviskt - och ibland farligt - arbete i Afghanistan. Fler än tusen patruller Vi har sedan april genomfört fler än tusen patruller i städer och byar i de fyra provinser vi ansvarar för. Vi har också genomfört ett stort antal operationer, och det är operationer som vi i möjligaste mån genomför tillsammans med bland annat afghansk polis och militär. Vidare har vi på kort tid lyckats bygga upp ett ovärderligt nätverk av relationer och kontakter med guvernörer, polischefer och andra officiella nyckelpersoner på såväl provins- som distriktsnivå. Det är kontakter som måste fungera och bära frukt för att svensk trupp ska kunna lösa sina uppgifter i Afghanistan. Säkerhet och utveckling Men lika viktiga som kontakterna med de officiella nyckelspelarna är relationen med de icke officiella nyckelpersonerna, som exempelvis mullorna i moskéerna och byäldstarna i avlägsna byar. Det är en central framgångsfaktor att vi lyckas förklara vår uppgift här i Afghanistan för samtliga nyckelpersoner, officilella och inofficiella, i vårt område. Risken är annars att vi endast blir betraktade som ännu en ockupationsmakt. Ingenting kan vara felaktigare, vi är här för att bidra med säkerhet så att allt från sjukvård och skolor till domstolsväsende och infrastruktur kan utvecklas. Säkerhet och utveckling går alltid hand i hand, så även i Afghanistan. Attentaten Vi har också råkat illa ut under vår tid här. Två gånger har mina soldater blivit utsatta för bombattentat. Tack vare bra utrustning, gedigen utbildning, goda ledare och modiga soldater har vi klarat oss bra från dessa attentat. Stämningen på förbandet är, attackerna till trots, mycket god men vi accepterar inte att man attackerar svensk trupp. Förövarna skall gripas och lagföras och vi stöder den afghanska polisen i den processen. Vi är gäster Vi är fast beslutna att fortsätta lösa uppgiften som vi har åtagit oss. Därför har vi efter förmåga haft stor närvaro i de områden vi anser vara kritiska ur säkerhetssynpunkt. I dessa områden uppträder vi med bestämdhet men vi går samtidigt vänligt tillväga och talar ett öppet språk med människorna vi möter. När vi arbetar, även under svåra förhållanden, glömmer vi aldrig att vi är inbjudna gäster i detta land. Perspektiv För mig som chef är det viktigt att stanna upp ibland och reflektera över vårt uppdrag i Afghanistan. Området vi ansvarar för är ungefär fyra gånger så stort som Kosovo. I Kosovo finns omkring 16 000 soldater under Nato-befäl. I vårt område är vi cirka 400 soldater varav omkring 350 är svenska. Den jämförelsen ger perspektiv på vårt arbete. Jägarplutonen Det innebär också att vi inte alltid kan genomföra allt vi skulle vilja uträtta. Emellanåt har vi helt enkelt inte tillräckligt med vare sig soldater eller fordon. Därför är det mycket värdefullt att vi nu fått förstärkning från Internationella Jägarplutonen i Boden, de utgör ett välkommet tillskott av manskap och kompetens. Camp i förändring Inne på den svenska campen i Mazar-i-Sharif går det också framåt; vi bygger om och bygger till, vi förbättrar alla upptänkliga utrymmen, vi flyttar om och effektiviserar, vi förstärker och arbetar aktivt med säkerheten kring campen. Gott om skratt Parallellt med detta genomförs en mängd personalvårdande aktiviteter som exempelvis frågesporter, volleybollturneringar och språkkurser. Vi har firat Valborg och midsommar och genomfört medaljparader. I ett missionsområde är det viktigt att ha en så normal tillvaro som möjligt när vi inte är ute på fältet och arbetar. Det är också viktigt att det är högt till tak rent humormässigt, för några hjärtliga och dagliga skratt är ett måste. Humor finns det i överflöd här men vi skrattar inte åt varandra, utan med varandra. Vi gör skillnad Avslutningsvis vill jag understryka att den svenska militära närvaron i Afghanistan gör skillnad. Inte för alla afghaner i hela Afghanistan, men för människorna i de fyra provinser i norra delen av landet som vi ansvarar för. Dessa familjer lever ett bättre och säkrare liv tack vare att svenska kvinnor och män med tre kronor på sina ökenuniformer håller vakt i närheten. Soldater och anhöriga Genom att ett antal svenska män och kvinnor frivilligt har valt att lägga den svenska bekvämligheten åt sidan gör Sverige skillnad för dessa afghaner. Men då syftar jag inte enbart på soldaterna under mitt befäl, utan lika mycket på alla anhöriga, nära och kära, vuxna och barn vi lämnat bakom oss i Sverige. Även ni gör en monumental insats för att Sverige ska kunna ha trupp på plats i Afghanistan. Stort tack till er alla. Överste Mats Danielsson Befälhavare för den svenska styrkan i Afghanistan