Inbjudan till pressresa till den svenska Kosovostyrkan

Kosovo väntar fortfarande på ett avgörande om provinsens framtid. Just nu tjänstgör omkring 400 svenska soldater i Kosovo för att bevara fred och stabilitet i området. En stor del av personalstyrkan kommer från Stockholmsområdet, eftersom KS15 sätts upp av Amfibieregementet Amf 1, men även andra delar av Sverige är representerade.

Svenskarnas uppgift är att bidra till säkerheten och stabiliteten i den omstridda provinsen, tillsammans med andra deltagande länder i KFOR (Kosovo Force) och den FN-ledda administrationen i provinsen.

I syfte att ge massmedia möjlighet att under några dagar dels få inblickar i soldaternas vardag, dels uppleva en av Försvarsmaktens internationella insatser, arrangerar förbandet en pressresa.

Pressresan och besöket hos svenska KFOR på Camp Victoria är planerat mellan måndag 070820 och fredag 070824. Ni inbjuds nu att anmäla intresse för att delta. Anmäl intresse via mejl enligt nedan, senast fredagen den 20/7.
Antalet platser på pressresan är begränsat. Ett urval kommer att göras om antalet intresserade överstiger antalet platser. Senast 27/7 kommer besked att meddelas om ni kommit med.

Transport till missionsområdet sker med flyg från Västerås. Transport till och från Kosovo, samt logi på Camp Victoria, bekostas av Försvarsmakten. Resan kommer att genomföras med ordinarie transport av soldater. Om redaktionen vill betala för sig går det att lösa. Transport mellan hemort och Västerås ombesörjes och bekostas av deltagarna själva. Mat bekostas av deltagarna: priset är 2,50 euro för frukost, samt 5 euro för lunch respektive middag.

Har ni frågor kring antalet soldater från ert spridningsområde, eller vill ha ytterligare allmän information, kontakta KS15:s pressofficer på mejl enligt nedan.

Vänligen,
Ola Björnör
Press- och informationsofficer, KS15
KFOR SWECON
Camp Victoria, Kosovo
pio@ksbat.mil.se