Besked om försvarspengar tidigast i augusti

Regeringen har inte satt ned foten vad det gäller nya besparingar för Försvarsmakten. Diskussioner ska föras under hela augusti, säger statsminister Fredrik Reinfeldt när har för SR Ekot för första gången kommenterar finansminister Anders Borgs utspel i Almedalen.

Under politikerveckan i Almedalen för knappt tre veckor sedan sade finansminister Anders Borg att det går att sänka nivån på försvarets budget med tre till fyra miljarder kronor, motsvarande cirka tio procent av försvarsbudgeten, från 2010. Försvarsministern höll inte med: - Det skulle innebära att vi inte kan leva upp till regeringsdeklarationens intentioner om en hög profil i internationella fredsverksamheten, sade Mikael Odenberg som svar på sparförslaget. När nu statsministern kommenterar situationen betonar han att det är för tidigt att säga något bestämt. - Det är tidigt i våra budgetförhandlingar och när vi återkommer i augusti ska vi sätta oss ned och titta på olika förslag på utgiftsminskningar som lär behövas för att lägga en grund för att möjliggöra de skattesänkningar vi vill se för låginkomsttagare, säger Fredrik Reinfeldt till Ekot. På frågan om statsministern tror att det är möjligt att sänka nivån på utgifterna i linje med det Anders Borg skissat svarar Fredrik Reinfeldt: - Vi i partiledarkretsen har i uppdrag att titta på många typer av utgiftsminskningar, har beställt underlag. Men jag vill inte nu verka som att det är färdigt, utan det är början på en process som ska pågå hela augusti, säger statsministern. Efter Almedalen har Försvarets framtid debatterats på i stort sett alla ledarsidor. ÖB Håkan Syrén har också slagit fast att om Anders Borgs förslag genomfördes skulle det få allvarliga konsekvenser för Försvarsmakten. Statsminister Fredrik Reinfeldt väljer dock att inte kommentera den oron. - Vi kan ju först besluta oss för vad vi tycker är rimligt och väga det mot olika typer av utgiftsminskningar och sen ta eventuella diskussioner, vad det får för möjliga konsekvenser. Jag tror det är viktigt att man tar det i just den ordningen, säger statsministern.