Avväpning påbörjad i Afghanistan

Den svenska styrkan i Afghanistan har påbörjat avväpningen av en lokal krigsherre.

-För att vi ska kunna upprätthålla säkerheten i vårt område är det en central uppgift att avväpna alla som inte tillhör den afghanska polisen eller militären, säger Fredrik Flink som leder operationen.

Fredrik Flink är chef för ett av de svenska mobila observationsteamen och hans team arbetar i södra delen av Balkh, en av fyra provinser som Sverige ansvarar för. Teamet, som består av totalt sex soldater, arbetar ofta långt från andra svenska enheter och gör ständigt många och långa fältdygn. Fordonen de färdas i är två Toyota Landcrusiers. Lokal krigsherre -Byborna i Abdulgahn, en liten by längst söder ut i vårt ansvarsområde, har flera gånger klagat på att det finns en lokal krigsherre som stjäl grödor, använder våld och ställer till problem i största allmänhet för att få sin vilja igenom. Dessutom har han bevisligen gott om vapen vilket gör att vi måste agera, säger Fredrik Flink. Den svenska styrkan har mandat att avväpna såväl grupper som enskilda individer. Vapnen ska in Fredrik och teamet har tidigare varit i byn för att tala med krigsherren, som dock valde att lämna byn när teamet närmade sig. Teamet framförde dock ett meddelande om att han skulle lämna in sina vapen på ett av teamet bestämt datum. -Nu var det dags att visa att vi menar allvar och åka till byn igen för att samla in och registrera vapnen innan de lämnas över till polisen, säger Fredrik Flink. Väglöst land Transporten från den svenska campen Northern Lights i Mazar-i-Sharif till byn tog åtskilliga timmar, varav många i ett landskap som i mångt och mycket är väglöst. Om något skulle hända Fredrik och hans team när de befinner sig i södra delen av Balkh-distriktet är förstärkning och undsättning långt borta. -Om vi inte kan få hjälp av de tyska helikoptrarna som står i Uzbekistan handlar om ett antal långa timmar innan vi kan få assistans. Men det här vet vi om och det är ingenting som hindrar oss från att få jobbet gjort, det är helt enkelt så det ser ut i Afghanistan, säger Fredrik Flink. Samarbete med polisen I närheten av byn där krigsherren befinner sig finns en by som heter Baladareq, och det är där den närmaste afghanska polisstyrkan finns. De anser sig dock inte ha resurser att på egen hand lösa problemen som den lokale krigsherren skapar i det lokala samhället. -Innan vi åkte till byn där krigsherren uppehöll sig passerade vi polisstationen i den intilliggande byn för att erbjuda dem att följa med. Då visade det sig att krigsherren dagen innan hade lämnat in ett antal vapen till polisen, säger Fredrik Flink. Inget besök i byn Vapnen var ett fåtal äldre automatkarbiner som uppenbarligen varit nedgrävda. Polisen på platsen var mycket nöjda och bad Fredrik och hans team att inte åka till byn och ställa fler krav eftersom utveckling nu gick åt rätt håll. Efter en kort diskussion inom teamet bestämde Fredrik att teamet inte skulle åka in i krigsherrens by. Alla vapen ska överlämnas -Det är jättebra att han har lämnat in vapen. Men han sitter på betydligt fler vapen än dessa, och alla vapen ska lämnas in. Den här gången valde vi att inte sätta mer press på honom, men sista ordet är inte sagt och vi kommer garanterat att inom några veckor besöka honom på nytt, säger Fredrik Flink. FN-mandat De svenska soldaterna i Afghanistan ingår i Isaf-styrkan som agerar under FN-mandat under ledning av Nato, på samma sätt som Kfor-styrkan i Kosovo. I botten ligger ett riksdags- och regeringsbeslut. Den svenska närvaron syftar till att stärka den demokratiskt valda afghanska regeringen genom att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn i ett land som drabbats av årtionden av krig och konflikt. -Det innebär rent konkret att den här krigsherren ska avväpnas, så enkelt är det, avslutar Fredrik Flink. Av: Pelle Vamstad Press- & Informationsofficer FS13