2 500 projekt för afghansk välfärd

I det konfliktdrabbade Afghanistan pågår just nu tiotusentals bistånds- och välgörenhetsprojekt. I det svenska ansvarsområdet pågår över 2 500 projekt, och provinserna ligger längt över genomsnittet i genomförda infrastrukturinvesteringar.

Det svenska området i Afghanistan utgörs av de fyra provinserna Balkh, Sar-e Pol, Jawzijan och Sammangan. Läget i området är i jämförelse med övriga delar av landet förhållandevis stabilt och säkert, även om det tidvis förekommer inslag av hot och enskillda attacker i området. Skapa gynnsamt klimat Det svenska bidraget har till uppgift att stödja Afghanistans regering med att utveckla stabilitet och säkerhet i området. Målsättningen med den svenska närvaron och det dagliga stödet till afghanska myndigheter och säkerhetsstyrkor är att skapa ett gynnsamt klimat för fortsatt utveckling i området. - Den säkerhet vi erbjuder är en garant för välståndet och återuppbyggnaden. Ju säkrare miljön är, desto större möjligheter finns det för hjälporganisationer och afghanska myndigheter att ägna sig åt rekonstruktion och utveckling, säger Peter Wiklund, den svenska styrkans stabschef. Välfärdsinvesteringar Som ett exempel tar han upp provinsen Sammangan där det i januari 2007 gjordes näst intill dubbelt så stora investeringar i välfärd och infrastruktur som i en genomsnittlig afghansk provins. Detta möjliggörs, enligt Peter Wiklund, till stor del tack vare den goda säkerheten i området. - Utveckling utan säkerhet är ouppnåelig och säkerhet utan utveckling är meningslös, säger Peter Wiklund. I P1:s Studio Ett torsdag 16.00-17.45 diskuterar försvarsminister Mikael Odenberg och FN-sändebudet och socialdemokraten Pierre Schori Afghanistan. Medverkar gör också Erik U-son Dahlström från den svenska styrkan i landet. » Fakta: Försvarsmakten i Afghanistan » Fördjupning: Därför är ISAF i Afghanistan » Länk till Studio Ett på www.sr.se