Samverkansteam i Doboj

Svenska Liaison and Observation Team, LOT, i Doboj, bjöd till öppet hus på torsdagen. Efter att ha varit verksamma sedan maj bjöd teamet till en informell tillställning där lokala kontaktpersoner, tillsammans med EUFOR var inbjudna.

LOT-konceptet
LOT Doboj (Liaison and Observation Team) är det första svenska i EUFOR:s LOT-koncept. LOT-hus har funnits i Bosnien sedan 2004 och är sedan våren 2007 den primära militära närvaron från EUFOR:s sida.

Arbetsuppgifter
Teamet samarbetar med både lokalbefolkningen och lokala makthavare. De övervakar samhällsprocesser och inhämtar information från vardagslivet i Doboj för att bibehålla en säker och trygg tillvaro för medborgarna. Teamet kan även tillhandahålla viss information som medborgarna behöver för att lösa ett speciellt problem. Teamen är grupperade i civila hus inne i den kommun de har som sitt verksamhetsområde. Det är ett bra sätt att komma i nära kontakt med samhället och man har även möjlighet att ta emot besök av olika intressenter, samtidigt som man är mer närvarande än när man bor på en militär camp.

Lyckad invigning
Dagen till ära var ett femtiotal gäster samlade till invigning av det nya svenska LOT-huset, däribland polischefen i Doboj, stadens lokala brigadchef, stabschefen EUFOR samt personal från andra LOT-hus i Bosniens norra distrikt.