Pressinbjudan: Illuminated Summer

Som en del av förberedelserna för Nordic Battlegroup genomförs en stor övning med de högre ledningsstaberna i styrkan. Övningen som har fått namnet Illuminated Summer 07 (IS07) äger rum vid Ledningsregementet i Enköping under de två första veckorna i juli.

Nordic Battlegroup som är en del av den Europeiska Unionens snabbinsatsstyrka ska stå i beredskap från och med januari 2008. Ledningen består av en strategiskt högkvarter, OHQ, placerad i Storbritannien och en förbandsstab, (F)HQ, beredd att skickas till ett oroligt område någonstans i världen.

Syftet med övningen är att träna chefer och staber i att planera och genomföra flera moment samtidigt, detta i en komplex miljö med alla de problem som kan uppstå vid en insats långt borta ifrån Europa. Scenariot för övningen är en EU insats under ett FN-mandat och genomförs som en datorstödd övning.

Totalt inkluderar övningen 430 personer med deltagare från Estland, Finland, Irland, Norge, Storbritannien samt Sverige. Dessutom har övriga EU medlemsländer inbjudits att deltaga som observatörer.

Övningen är slutskedet i förberedelserna för de båda staberna OHQ och (F)HQ. Efter Illuminated Summer 07 ska staberna uppnått grundläggande operativ förmåga.

Under övningen är båda staberna placerade i Enköping och inte på sina grupperingsplatser i Storbritannien och Sverige. Detta då Illuminated Summer 07 genomförs som en datorstödd övning. En sådan övning innebär att alla förband och händelser simuleras med kraftfulla program och över ett nätverk. Fokus ligger på förmågan att skaffa sig en korrekt omvärldsbild, stabsarbete och ordergivning. Övningen underlättas tekniskt och är kostnadseffektiv att genomföra med alla deltagare på samma plats och med de funktioner som Ledningsregementet kan tillhandahålla. Ansvar för planering och genomförande av övningen har projektgruppen för Exercise Viking 08.

Information till media:
Ett presscenter, PIC, kommer att finnas vid Ledningsregementet, 0171-15 70 00. En pressdag kommer att arrangeras onsdagen den 11 juli kl 1230 till 1430. Föranmälan krävs. 

Presschef IS07
Örlogskapten Erik Lagersten
Försvarsmaktens Informationstab
070 591 05 79
erik.lagersten@mil.se

Informationschef Ledningsregementet
Ulf Rask
070-246 70 69
ulf.rask@mil.se