Officersutbildning med värnpliktsförmåner

Nu har vi äntligen fått ett besked angående huruvuda det är värnpliktsförmåner eller studiemedel som gäller för höstens utbildningar till officersyrket.

För de utbildningar som startar hösten 2007 är beslut taget 070601 i samråd mellan Försvarsmakten och Regeringskansliet att värnpliktsförmåner ska gälla första året. Det blir alltså INTE studiemedelsfinansierat. För utbildningslinjer som startar 2008 återkommer vi med information när beslut är taget. Länk till värnpliktsförmåner