Gigantiska helikoptrar i Afghanistan

I de fyra provinser i norra Afghanistan som Sverige ansvarar för är avstånden stora och infrastrukturen i form av vägar i mycket dåligt skick. Därför är den multinationella styrkans helikoptrar en mycket vikig resurs när personal snabbt måste flyttas från en plats till en annan.

Den svenska styrkan i Afghanistan ingår i International Security Assistans Force, Isaf, en multinationell styrka som leds av Nato. Sverige har emellertid inga egna helikoptrar på plats utan nyttjar de tyska helikoptrarna som är stationerade på den tyska campen i Termez i Uzbekistan. Ökad säkerhet -Närvaron av de tyska helikoptrarna ökar säkerheten för oss som på daglig basis arbetar med fred och säkerhet i norra Afghanistan, säger Niklas Tornesjö, utbildningsansvarig för den svenska truppen. På grund av den synnerligen dåliga standarden på det afghanska vägnätet kan det ta flera timmar att förflytta personal några korta mil i vanliga fordon. Men i Afghanistan ställs svensk personal emellanåt inför situationer där de snabbt måste förflyttas eller förstärkas. Och tack vare de tyska helikoptrarna har den svenska styrkan en resurs att göra just detta i det vidsträckta norra Afghanistan. Undsätta och förstärka -Som landskapet här uppe ser ut är det helt nödvändigt att snabbt kunna undsätta skadad personal eller att förstärka trupp på marken. Och då är närvaron av helikoptrar helt nödvändig, säger Niklas Tornesjö. För att emellertid kunna nyttja den resurs helikoptrarna innebär på ett optimalt vis måste den svenska personalen träna tillsammans med den tyska helikopterstrykan. Ständig träning -Målsättningen är att samtlig svensk personal som rör sig ute i terrängen ska träna tillsammans med tyskarna. Det är viktiga övningsmoment som vi genomför regelbundet, säger Magnus Barchéus, strax efter att han dirigerat ner en helikopter under en av dessa övningar. De svenska soldaterna tränar bland annat i- och urlastning av personal samt att förbereda landningsplats för helikopter i såväl dagsljus som mörker. Rymmer 38 soldater Helikoptrarna som används i Afghanistan heter CH-53 Super Stallion och är en av västvärldens största. I Afghanistan används två varianter av Super Stallion; en version för transport av trupp och material och en sjukvårdsversion. Transportversionen rymmer upp till 38 fullt stridsutrustade soldater. -Tack vare närvaron av helikoptrar ökar både tryggheten och säkerheten för oss som tjänstgör i Afghanistan, vilket också har visat sig i kritiska lägen. Genom att vi tränar tillsammans med tyskarna vet vi också exakt hur vi ska agera i en stressad situation när det inte längre är övning, avslutar Niklas Tornesjö. Av: Pelle Vamstad Press- & Informationsofficer