Fortsatt verksamhet i Afghanistan

Efter lördagens attentat mot en svensk fordonskolonn flyter nu arbetet i den svenska styrkan på mer eller mindre som vanligt. Direkt efter attentatet genomfördes avlastningsåtgärder för den inblandade svenska personalen. Dessutom har rutinerna anpassats efter det inträffade.

-Min personals säkerhet står alltid högst upp på dagordningen och jag är mycket lättad att attentatet för förbandets del avlöpte så väl som det gjorde, säger Mats Danielsson, chef för den svenska styrkan i Afghanistan. Förbandets nuvarande bedömning är att lördagens attentat inte var ett självmordsattentat, något som först befarades. -Attentatet var riktat mot Isaf och svensk trupp, det är glasklart. Dock är tillvägagångssättet i nuläget oklart. Men vår nuvarande bedömning är att det troligen inte var självmordsbombare, vilket är goda nyheter för både förbandet och soldaternas anhöriga, säger Mats Danielsson. Möte med guvernören Den svenska styrkan samarbetar nu intimt med afghansk polis och säkerhetspolis i syfte att utreda attentatet nogsamt. Målsättningen är att gripa och lagföra samtliga individer som var inblandade i attentatet. -Jag har också träffat provinsguvernören för att samordna alla tillgängliga resurser så att utredningen blir så effektiv som möjligt, säger Mats Danielsson. Gruppsamtal När personalen som befann sig i konvojen kom in till den svenska campen efter attentatet fick de låsa in sin utrustning och sedan gå till matsalen och äta. Därefter samlades personalen i mindre grupper för att samtala om hur de hade upplevt attentatet. Avlastnings- och stödåtgärderna fortsatte under både lördagskvällen och söndagen. Undantaget var en grupp soldater som efter eget önskemål mycket snart efter ankomsten till den svenska campen återigen lastade sina pansarterrängbilar och åkte ut på patrull i Mazar-i-Sharif för att visa militär närvaro. Patrullen åkte också till platsen för attentatet. När gruppen efter patrulleringen kom tillbaka till campen påbörjades samma form av avlastningssamtal som övrig personal genomfört tidigare. Debriefingkompetens -På förbandet har vi personal med debriefingkompetens och det har också genomförts stödsamtal med enskilda soldater, säger Anders Wireskog, förbandets personalchef. Samtliga svenska soldater som befann sig i konvojen har också fått skriva en åtgärdsrapportering som nu skickas till personalavdelningen för Utlandsstyrkan i Sverige. I rapporten får personalen fordonsvis skriva vad de upplevt, i vilket fordon och var i konvojen de befann sig samt vilka som satt i fordonet. I nuläget är inga fler stödåtgärder inplanerade för personalen. Stödresurser -Hur människor reagerar när de upplevt något svårt är väldigt individuellt. Vi finns till hands hela tiden så att vi kan stötta när behov uppstår. Dessutom finns det ytterligare stödresurser i Sverige som snabbt kan skickas till Afghanistan om ytterligare behov skulle identifieras, säger Anders Wireskog. De afghanska tolkar som arbetar åt den svenska styrkan och som befann sig i konvojen har genomgått samma avlastningsprogram som soldaterna. Den svenska personalen i Afghanistan mår efter omständigheterna bra och ingen soldat har uttryckt någon vilja att lämna förbandet. Av: Pelle Vamstad Press- & Informationsofficer FS13