Brandbomber oskadliggjorda i Afghanistan

Svenska soldater har oskadliggjort två stora brandbomber i en by utanför Mazar-i-Sharif. Tack vare den svenska insatsen har byns invånare fått ett mycket konkret bevis på att den multinationella Isaf-styrkans närvaro i Afghanistan påverkar livet för vanliga afghaner till det bättre.

I Afghanistan finns det oändliga mängder minor och oexploderad ammunition, något som ständigt skördar offer i form av sårade och dödade. Shair Abad Någon mil utanför Mazar-i-Sharif, staden i norra Afghanistan i vilken huvuddelen av den svenska truppen är förlagd, ligger byn Shair Abad. Det är en ganska vanlig by enligt afghanska mått mätt; de sandfärgade lerhusen omges av murar, de smala gränderna består av jord som nu på sommaren förvandlas till ett mjölliknande damm och människorna livnär sig på vad djuren och jorden ger. Ammunitionsröjare -Vi fick information om att det fanns två stora bomber mitt i byn, något som i allra högsta grad visade sig stämma när vi åkte hit och kontrollerade, säger Jonas Hedlund-Björkbom, ammunitionsröjare i Afghanistan. Det visade sig vara två 500 kilos brandbomber av ryskt ursprung som låg mitt i byn. Hur länge de legat i byn är byborna oense om, men att bomberna utgjorde ett hot bybornas säkerhet råder det inget tvivel om. Stor tacksamhet -För ett par veckor sedan hittade tre barn här i byn någon form av granat som de började leka med. Efter en stund exploderade granaten och dödade ett barn och skadade de andra två svårt. Men det är ingen unik händelse för vår by, det händer varje dag i någonstans i Afghanistan, säger Neek Mohammad, en äldre man som bor i Shair Abad, och fortsätter: -Det är mycket bra att de svenska soldaterna kan ta bort bomberna från vår by. Hela byn är mycket tacksam och om vi i vår tur kan hjälpa Isaf med någonting så kommer vi att göra det, säger Neek Mohammad. Stärka demokratin De svenska soldaterna i Afghanistan ingår i Isaf-styrkan som agerar under FN-mandat under ledning av Nato, på samma sätt som Kfor-styrkan i Kosovo. I botten ligger ett riksdags- och regeringsbeslut. Den svenska närvaron syftar till att stärka den demokratiskt valda afghanska regeringen genom att i samverkan med afghansk militär och polis skapa säkerhet och lugn i ett land som drabbats av årtionden av krig och konflikt. -Det finns hur mycket som helst att göra. Men en dag som denna känns det extra bra när vi har genomfört något som ger direkta och konkreta resultat. Nu vet vi att de här brandbomberna inte kommer att skada några barn i Shair Abad, avslutar Robert Tranberg, troppchef för de svenska ammunitionsröjarna i Afghanistan. Av: Pelle Vamstad Press- & Informationsofficer FS13