Antagningsnämnd 14/6

Antagningsnämnden sammanträder den 14 juni 2007 angående höstens utbildningar till samtliga officersyrken.

Brev till enskilda
Under veckan före midsommarhelgen, w725, skickas brev ut till samtliga som erbjuds en plats vid någon av utbildningslinjerna.
(B-post innebär att mottagaren i vissa fall får brevet efter midsommarhelgen.)

Svara på erbjudandet
Det kommer att finnas svarskuvert med i utskicken och det är viktigt att tacka ja eller nej till utbildningsplatsen. Svaret ska skickas till Försvarshögskolan före den 4 juli 2007. (OBS datum är tidigarelagt)

Har du frågor
Frågor besvaras av Studieadministrativa avdelningen (SAA) vid Försvarshögskolan
Tel: 08-553 428 66
E-post:saa@fhs.se

Kontaktpersoner
Björn Miksch bjorn.miksch@fhs.se
Mattias Åberg mattias.aberg@fhs.se Det är värnpliktsförmåner för eleverna vid utbildningarna som startar i höst.
Länk till värnpliktsförmåner