Svenska minröjare på plats i Bosnien

En förstärkt minröjningspluton med personal ur ingenjörkompaniet EN 04 i Eksjö stödjer under tre månader den bosniska armén med minröjning med maskiner och hundar.

Efter att hela plutonen grupperat på Camp Eagle Base, söder om Tuzla, har utbildning och samövning med bosniska armén genomförts med tyngdpunkt på interoperabilitet. Både Sverige och Bosnien-Hercegovina följer till stor del IMAS (International Mine Action Standards) när det gäller minröjning men enligt dessa riktlinjer har varje nation ett utrymme att även tillämpa nationella bestämmelser. Säkerheten först Arbetet mellan minröjplutonen och den bosniska armén sker sida vid sida och därmed är det oerhört viktigt att veta vilka spelregler som skall följas, särskilt om olyckan skulle vara framme. Metoderna och utrustningen för minröjning skiljer sig inte i några väsentliga avseende. Säkerheten går liksom i Sverige alltid först vid minröjning. Skarp röjning Efter samövning och ackreditering av personal, fordon och utrustning påbörjades skarp röjning av minerat område. Vegetationen i området är vildvuxen sedan 1995, då kriget slutade, och förhållandena för minröjning är allt annat än lätta. Därför är minröjning med tunga fordon som Scanjack 3500 den säkraste och effektivaste metoden för att reducera de stora ytor som misstänks vara minerade. Djupminröjare Den svensktillverkade djupminröjaren är dimensionerad för att röja både trupp- och stridsvagnsminor, till ett djup av 40 centimeter. Den bryter igenom vegetation med en diameter upp till 10 cm och kan klara enstaka ännu tjockare träd. Fordonet styrs vanligtvis inifrån den splitterskyddade hytten men kan även, om hotbilden är mycket stora ammunitionseffekter, fjärrstyras. Försvarsmakten har fem djupminröjare, varav två just nu tjänstgör i Bosnien- Hercegovina. Text: Christian Schmidt » Tidigare nyhet: Minröjare säns till Bosnien » Fakta: Internationella ingenjörkompaniet » Fakta: EUFOR