Stabsarbete med soldaten i fokus

Det är staben som styr arbetet för samtlig personal i Afghanistan. Stabens uppgift är att förse den svenske chefen med tydliga beslutsunderlag och på så vis se till att soldaterna ute på fältet ges bästa möjliga förutsättningar att lösa sina uppgifter.

Staben är uppdelad i ett antal olika sektioner som exempelvis personalsektionen, underrättelsesektionen, sambandssektionen och planeringssektionen. Stående ordrar Arbetet i staben grundar sig till stora delar på fastställda rutiner - stående ordrar - som underlättar det dagliga arbetet i staben. -De stående ordrarna och de upparbetade arbetsrutinerna är oerhört värdefulla för att det dagliga arbetet ska fungera i allmänhet och i synnerhet i ett krisläge. Det beror på att de är resultatet av tidigare erfarenheter, och därför är de också ovärderliga, säger Peter Wiklund, stabschef för den svenska styrkan i Afghanistan. Inget hjältemod Det dagliga stabsarbetet är normalt inte sammankopplat med hjältemod och belönas därför inte med några skinande medaljer. En smidig och ambitiös stab som har sina kollegors bästa för ögonen är emellertid central för förbandets förmåga att lösa sin uppgift i Afghanistan. Och med kollegor avses i detta fall de soldater och officerare som jobbar ute i provinserna, städerna och byarna. -Stabsarbete kräver pliktkänsla och stor noggrannhet. En bra stab, som staben här i Afghanistan, kännetecknas av ansvarsglädje och koncentration och har hela tiden soldaternas uppgift på fältet för ögonen, fortsäter Peter Wiklund. Finslipning För att kunna hantera svåra situationer övar staben med jämna mellanrum olika fiktiva scenarier. -Så som vi övar kommer vi också att agera. Det är små detaljer som ständigt behöver finslipas och rättas till för att staben ska fungera på absolut bästa möjliga vis, säger Peter Wiklund. En annan mycket viktig del i stabens arbete är att följa upp verksamheten på fältet i syfte att inhämta erfarenheter och effekter av soldaternas arbete. Det är ett måste för att staben och förbandets olika enheter ska ha samma uppfattning om läget i vårt område. Givna roller I stabsarbetet har alla medlemmar sina givna roller, uppgifter och ansvar. Stabschefens roll är att koordinera alla sektionernas ansträngningar och insatser mot samma mål. -Men för att det ska fungera krävs det också att det är högt till tak. Det här är ingen arbetsplats för ja-sägare. Alla måste bidra med sin kunskap för att effekten av vårt arbete skall bli så bra som möjligt. Våra civila rådgivares kompetenser och erfarenheter är i detta avseende en viktig komponent. Jag vet att vi är på rätt väg. Vi har en otroligt bra stämning på förbandet med många och ibland långa kreativa diskussioner, avslutar Peter Wiklund. Av: Pelle vamstad Press- & Informationsofficer FS13