Soldater hjälper sjukhus

Sjukvårdpersonal ur den svenska styrkan i Afghanistan deltar i ett projekt för att utveckla läkarkompetensen på Balkhs regionsjukhus i Mazar-i-Sharif. Svenskarna bistår sina afghanska kollegor med teoretiska kunskaper och inspekterar utrustning.

Det är personal ur Framskjuten Kirurgisk Förmåga, FKF, som från svensk sida deltar i projektet som från början initierades av den norska styrkan som likhet med sina svenska kollegor är förlagda i Mazar-i-Sharif. Från svensk sida ska man bidra med narkoskompetens till sjukhuset. -Vi deltar inte praktiskt i vården utan fungerar bollplank och mentorer åt de afghanska läkarna, säger Mikael Boysen, narkosläkare i den svenska styrkan, strax efter att han bistått afghanska läkare under en tarmoperation. Primitiva förhållanden Operationssalen i vilken operationen ägde rum är talande för nivån på den afghanska sjukvården; det är extremt smutsigt, folk utan skyddskläder springer in och ut i salen under pågående operation, elförsörjning och ljus lämnar mycket att önska och utrustningen är gammal och undermålig. Och då är Balkhs regionsjukhus ändå det bästa som finns att tillgå i sjukvårdsväg i regionen. -Balkhs regionsjukhus har drygt hundra vårdplatser samtidigt som det finns fler än en miljon människor i upptagningsområdet. Inom sjukvården är behovet av hjälp utifrån gigantiskt. Genom att hjälpa sjukhuset gör vi en humanitär insats samtidigt som vi själva får öva, säger Roger Olofson, narkossköterska på FKF:n. Ny kirurgienhet FKF är en ny kirurgisk operationsenhet håller nu på att ta form på det svenska förbandet i norra Afghanistan. Bakgrunden till att skapandet av gruppen är att transporttiderna av soldater från skadeplats till fältsjukhus kan vara flera timmar lång i Afghanistan. Området som Sverige ansvarar för i Afghanistan är väldigt stort, fyra gånger så stort som exempelvis Kosovo, och infrastrukturen i form av vägar är i bedrövligt skick. Därför blir en lättrörlig och mobil enhet som FKF:n en mycket värdefull tillgång för den svenska personalen, eftersom de kan följa med och finnas i anslutning till mycket avlägsna platser där svensk personal verkar, och inte minst vid tillfällen då riskerna för personalen bedöms öka. Närhet till olycksplatsen är många gånger avgörande för framgångsrik behandling och tack vare FKF:ns närvaro kan transporttiderna för skadade soldater minskas väsentligt. Vårdpersonal och soldater FKF består av en kirurg, en narkosläkare, en narkossjuksköterska, en intensivvårdssjuksköterska, en operationssjuksköterska samt en grupp soldater som ansvarar för närskyddet. -Samtlig sjukvårdspersonal teamet har lång erfarenhet av akutsjukvård i Sverige och FKF:n blir en tydlig förbättring av förbandets sjukvårdsförmåga. Rent konkret handlar vår uppgift om att genomföra livräddande kirurgi och intensivvård i upp till tolv timmar i väntan på transport av den skadade till fältsjukhus, säger Mikael Boysen. I FKF:ns två sjukvårdstält ryms en komplett utrustad traumaoperationssal och en postoperativ vårdavdelning. Av: Pelle Vamstad Press- & Informationsofficer FS13