Överlämning av stupade krigshjältar

Överlämning av kvarlevor i JSA/DMZ i Panmunjom.

En amerikansk delegation ledd av New Mexico Guvenören William Richardson, genomförde i Nordkoreas huvustad,Pyongyang en framgångsrik förhandling som resulterande i att kvarlevorna efter ett antal stupade UNC soldater från Koreakriget 1950-53 kunde överlämnas till United Nations Command (UNC). Överlämningen ägde rum i Panmunjom i Joint Security Area/DMZ där endast en "målad linje" skiljer de båda länderna åt. Den amerikanska delegationen passerade över gränsen i samband med att boxarna överlämnades och de båda ländernas beväpnade soldater övervakade händelserna. Överlämningen i sig var mera av symbolisk natur, men att det skedde anses vara ett viktigt politiskt steg i rätt riktning där symboliken är det stora i sammanhanget. NNSC övervakade överlämningen, samt deltog även vid den minnes ceremoni som ägde rum dagen efter på Yongsan Army Base i Seoul. Magnus Heimler