Combat Camera operativa i Afghanistan

Personal ur Combat Camera är för första gången operativa i utlandsstyrkan. Under en månads tid arbetar nu tre medlemmar ur Combat Camera i den svenska styrkan i Afghanistan.

Combat Camera är ett metodförsök inom Försvarsmakten som sträcker sig fram till nästa års utgång. Det handlar om soldater med samma utbildning och kompetens som vilken soldat som helst, men de har också spetskompetens inom bilddokumentation. Och det handlar både om rörlig bild och traditionellt stillbildsfoto. Beslutsunderlag - Vi är soldater med kamera. Det vi dokumenterar ska i första hand upp till högre chefer på förbandet där vi verkar. Sedan används Combat Cameras material till utvärdering av verksamheten, som beslutsunderlag, för framtida utbildning och som en erfarenhetsbank, säger Rickard Wissman, chef för gruppen som nu är på plats i Afghanistan. I Afghanistan har Combat Camera bland annat haft till uppgift att göra en film om den svenska truppens uppgift i Afghanistan. Syftet med filmen är att den senare ska kunna användas av de svenska soldater som jobbar ute i städerna och byarna i de fyra provinser som Sverige ansvarar för i norra Afghanistan. Nyttig erfarenhet - Eftersom det är första gången som vi jobbar med Utlandsstyrkan i skarpt läge är vår vistelse här i Afghanistan oerhört nyttig. Initialt har mottagandet inom vissa delar av förbandet varit avvaktande, en del lever i villfarelsen att vi är kvällspressens förlängda arm. Men när de förstår vår uppgift förstår de också värdet av vår närvaro, säger Jesper Tengroth, som tagit tjänstledigt från Sveriges Radio för att jobba i Combat Camera. Dessutom får Combat Camera testa sin utrustning i missionsmiljön vilket ytterligare utvecklar gruppens kompetens. Sand och värme - Den afghanska hettan, den finkorniga sanden som tar sig in precis överallt och att redigera i fält och under tidspress är ingredienser som vi inte kan få på ett svenskt övningsfält, säger Rickard Wissman. När Combat Cameras tjänstgöring i Afghanistan tar slut väntar närmast markstridsövningen Combined Challenge på att ta deras kunskap i anspråk. Även Nordic Battlegroup har visat intresse av att använda sig av Combat Cameras kunskaper och resurser. Av: Pelle Vamstad Press- & Informationsofficer FS13