Sprängladdning i Afghanistan troligen fjärrutlöst

Det var en sprängladdning, sannolikt fjärrutlöst, som användes i söndagens attentat mot ett svenskt militärt fordon i norra Afghanistan. Det är den preliminära uppfattningen i inledningsskedet av utredningen av attentatet.

Hotet från riggade bomber är lägre i norra Afghanistan där den svenska styrkan verkar, jämfört med landets södra delar. I norr är bedömningen att laddningarna främst riktar sig mot afghansk militär och polis samt mot civila hjälporganisationer. - IED:er är en del av den normala hotbilden här. Dessutom vet vi av erfarenhet att den här typen av aktiviteter tilltar när våren kommer, så har det varit i flera år nu, säger Mats Danielsson, chef för den svenska styrkan i Afghanistan som ingår i den Nato-ledda Isaf-styrkan. Sju incidenter I militära temer används förkortningen IED, Improvised Explosive Device, för att namnge modifierade sprängladdningar eller så kallade försåtladdningar. Fram till skrivande stund har sammanlagt sju incidenter med IED:er kommit till den svenska styrkans kännedom under april månad i det område i norra Afghanistan som svensk trupp ansvarar för. Av de sju bomberna har fyra detonerat innan de upptäckts, varav en sprängde det svenska fordonet i söndags, och de övriga laddningarna har oskadliggjorts av svensk personal. Väpnade medel - Med tanke på att laddningen var fjärrutlöst är det rimligt att anta att söndagens attack var direkt riktad mot Isaf, säger Mats Danielsson. Samtidigt som huvuddelen av befolkningen i norra Afghanistan bedöms stödja framväxten av en fungerande afghansk stat, finns ett fåtal grupper som med väpnade medel motsätter sig återuppbyggnaden av olika skäl, alltifrån ekonomiska till ideologiska. - Den här typen av risker ingår i vårt jobb. Samtidigt är strävan att lösa våra uppgifter med så hög säkerhet som möjligt. Vi kommer att fullfölja vår uppgift att stödja säkerheten i det aktuella området, säger överste Mats Danielsson. Av: Pelle Vamstad Press- & Informationsofficer FS13