Skådespelartalang sätter soldaterna på prov

- Ni har rätt att skydda er själva, eller om några andra: polis, militär eller civila är i fara, förklarar den juridiska rådgivaren Sara, under en repetitionsövning av de regler för våldsanvändning som gäller för insatsen i Afghanistan.

Genom rollspel, inne på Camp Northern Lights, prövas olika situationer som en soldat kan ställas inför utanför basens murar.

En soldats kanske viktigaste ansvar är att veta hur han eller hon skall förvalta befogenheten att bruka dödligt våld. I en insats finns det alltid regler som styr när och hur soldaten får bruka sina vapen mot en annan människa. Ett beslut om våldsanvändning måste tas snabbt, under press och det måste vara korrekt. Därför måste det övas, övas och övas. Både omdöme och skådespelartalang kommer att sättas på prov under två timmar, då diverse mer eller mindre otäcka scenarier passerar. Övningen går ut på att några soldater får i uppgift att spela typiska roller: afghanska civila, poliser eller motståndare till Isafstyrkan. Andra ges uppgiften att möta situationen som skapats efter scenarion utarbetade av den juridiska rådgivaren Sara. - Soldaterna måste veta vilka regler och principer som gäller eftersom om något händer hinner de inte ringa in och fråga om råd, säger Sara. Vid ett genomförande griper den afghanska armén en misstänkt i ett hus. Samtidigt kommer en annan individ utspringande ur en bakdörr. Han är obeväpnad och omhändertas av soldaterna för identifiering. - Bra gjort, säger Sara. Bara för att någon kommer springande från huset kan ni inte anta att det är den flyende brottslingen. Det kan ju bara vara en skrämd granne, fortsätter hon. Emellan varje genomförande utvärderar Sara och Radek, som är förbandets utbildnings- och träningsofficer, genomförandet i dialog med soldaterna samt förtydligar hur regelverket ser ut. - Det var en bra övning, skulle gärna förekomma oftare, säger Mika, plutonchef och en av de övade under dagens moment. - Övningen har skapat bra diskussioner i grupperna. Det gäller att om något händer måste den som står där ha tillräckligt med kött på benen för att kunna fatta ett beslut, fortsätter han. Text: Daniel Skoglund