Ökat utrymme för förstärkning i Afghanistan

Regeringen vill ha möjlighet att vid behov utöka den svenska styrkan i Afghanistan till 600 personer.

- Det här ger utrymme för dels en tillfällig förstärkning, dels en successivt ökad militär numerär i insatsområdet, säger Försvarsmaktens insatschef Jan Jonsson.

I den proposition som överlämnades till riksdagen på onsdagen föreslås att regeringen, fram till maj 2009, får ställa en väpnad trupp om högst 600 personer till den internationella ISAF-styrkans förfogande. - Sveriges deltagande i ISAF är ett långsiktigt åtagande. Regeringens inriktning är att Sverige ska fortsätta att leda den regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Därför ber vi riksdagen om ett förnyat mandat, säger utrikesminister Carl Bildt i ett pressmeddelande. Stort ansvarsområde Försvarsmakten välkomnar den höjda ramen. - Utvecklingen i Afghanistan ger i dag inte utrymme för någon reducering av den militära styrkan. Snarare kan vi komma att behöva förstärka närvaron. Vi har ett stort ansvarsområde och förhållandevis få soldater, säger generallöjtnant Jan Jonsson. I propositionen konstaterar regeringen att säkerhetssituationen försämrats i Afghanistan. Även om norra delen av landet varit förskonad från utbredda stridigheter, är situationen där fortsatt spänd. Dominerande är konkurrensen mellan lokala och regionala maktspelare, samt kriminalitet främst i form av narkotikahantering. Undsättning och evakuering "Under försämrade säkerhetsförhållanden är det viktigt att regeringen har möjlighet att tillfälligt förstärka de militära insatser som Sverige genomför. Förstärkning kan omfatta såväl tillförsel av personal och materiel som undsättning och evakuering" skriver regeringen, som i dagsläget inte planerar någon utökning av det svenska truppbidraget till ISAF. Sverige har i dag omkring 330 soldater i norra Afghanistan. De utgör huvuddelen av det PRT, Provincial Reconstruction Team, som Sverige leder sedan ett drygt år tillbaka. Syftet är att medverka till att det relativa lugnet i norra Afghanistan bibehålls, för att möjliggöra en säker återuppbyggnad och utveckling av landet. Styrkan arbetar i nära samverkan med civila rådgivare. Text: Per Norlin » Läs propositionen på www.regeringen.se » Fakta: Försvarsmakten i Afghanistan Tidigare nyheter om Afghanistan: » 19 mars: Ministerbesök i Afghanistan » 16 mars: Snabbare vård till svenska soldater</a> » 15 mars: <a href=" www.mil.se="">IED-hotet - en del av vardagen i Afghanistan » 15 mars: Tydligt mandat för fred » 14 mars: Svenska soldater skjuter tillbaka » 8 mars: Operationen i Boka