Sverige utökar i Korea

Sveriges delegation till NNSC är fulltalig. Försvarsmakten utökar för första gången sedan 1953 med ytterligare en delegat/observatör i NNSC.

Det positiva besked meddelades den svenska delegationen på sensommaren. Anledningen till utökningen var bla att Sverige och Schweiz i dialog med den amerikanska befälhavaren i Korea kommit överens om utökade operativa uppgifter enl nedan: -Delta i s.k "Right of Flights" evakueringsflygningar till/från Joint Security Area i DMZ. -Delta i s.k "South Tape Flights"flygningar längs med DMZ. -Verifikationsbesök vid större övningar -Delta i GP/OP (Guardpost/Observationpost) inspektioner -Beredd delta i "special investigations Den amerikanska Generalen B.B Bell är i dag chef över FN styrkan i Korea (UNC) och har dessutom befälet över de sydkoreanska styrkorna i händelse av krig. USA har idag c:a 27000 soldater i Korea. Text: Mats Fogelmark