Fungerande kommunikation i Panmunjom

Sambandet mellan parterna, United Nations Command Military Armistice Commission (UNCMAC) resp. Koreans People's Army (KPA), har sedan länge varit otillfredsställande i Panmunjom.

För att bjuda in till möten har parterna varit tvungna att använda en megafon. Tidigare har det funnits fungerande både telefon/fax och fälttelefon med ledningar över Military Demarcation Line (MDL). För att laga förbindelserna krävs att respektive part går över MDL för att kunna felsöka och laga densamma. I mitten av januari enades parterna om att göra ett försök att laga förbindelserna. Den 18 januari kom så en delegation från KPA över till södra sidan av MDL och en delegation från UNCMAC vandrade över till norra sidan. Händelsen monitorerades av delegater från schweiziska och svenska delegationen, NNSC. Efter 4 timmars felsökande och lagande avslutades projektet med gott resultat. Både fax/telefon och fälttelefon fungerar nu tillfredsställande. Text: Maj Kjell Ahlgren