EB 05 tränar skjutning med österrikare

Torsdagen den 18 januari var delar ur EB 05 på Moscanica skjutbana nära Zenica och övade med AK5 och pistol. Vi hade även bjudit in den österrikiska kontingenten som deltog med fyra officerare från Security Company i Multinational Task Force North, MNTF (N).

Bo (QM) Thorsell har planerat och genomfört en skjutträning på Moscanica skjutbana med delar av den svenska kontingenten i Bosnien samt fyra officerare från den österrikiska kontingenten i MNTF (N). Vi lämnade Camp Eagle Base tidigt på morgonen för en tre timmars bilfärd till skjutbanan. Väl på plats dukades tavlor fram och fika intogs innan skjutningarna påbörjades. Inledningsvis kontrollerades den personliga färdigheten på respektive vapen med grundläggande automatkarbin- och pistolövningar. Därefter blev det mer avancerade övningar inriktade på snabba moment. Samtliga deltagare på plats erbjöds en chans att genomföra Försvarsmaktens prisskjutning för pistol 88. Efter detta var det dags för en skjuttävling mellan Sverige och Österrike. Varje land ställde upp med fyra deltagare. Tävlingen bestod av fyra moment där skjutskickligheten med pistol och automatkarbin ställdes på prov. När samtliga moment var genomförda var ställningen 2-2 varför ett skiljemoment fick genomföras. Tillslut blev det Sverige som gick segrande ur den internationella tävlingen. När både träning och tävling var klar utbildade respektive land sina kamrater från EUFOR på sina egna vapen. Vi svenskar bidrog med AK5 och österrikarna hade med sig Steyer Aug samt Glock 18 automat med 32 skottsmagasin. Kristian Wennberg säger "ett mycket stabilt och lätthanterligt vapen" om österrikarnas Steyer Aug. Vi fick även prova på att skjuta med österrikarnas kulspruta MG48, ett mycket bra och stabilt vapen. Text: Anders Södersten