Arbetet går vidare i Kongo

För närvarande tjänstgör fem svenska officerare som militärobservatörer i den av FN ledda missionen MONUC i Demokratiska Republiken Kongo.

Mj Jonas Ericsson tjänstgör vid FN Högkvarteret i Kinshasa, mj Tomas Persson i provinsen Nord Kivu samt mj Tommy Dahlqvist i provinsen Syd Kivu, Majorerna Thomas Widén och Staffan Persson befinner sig i skrivande stund i Kinshasa och genomför förberedelser inför tjänstgöring i missionen, ett såkallat training and induction program. De beräknas tillträda befattningar i Nord- respektive Syd Kivu provinserna, vilket innebär att fyra officerare kommer att tjänstgöra i den östra delen av landet från mitten av januari. Alla mår bra och hälsar så gott till nära och kära, vänner och bekanta. Från mitten av december och under ett par veckor framåt genomfördes en del av DDR-processen i Syd Kivu, Baraka där mj Tommy Dahlqvist tjänstgör. DDR processen är enkelt uttryckt ett sätt att avväpna, demobilisera och re-integrera soldater från all de fraktioner som varit inbegripna i kriget tillbaka till det kongolesiska samhället. Samtidigt bildas nu en ny kongolesisk försvarsmakt, varför den eller de soldater som önskar ingå i denna, oberoende av om man varit regerings- eller gerillasoldat, bereds möjligheter att integreras i den nya försvarsmakten i Kongo. Text: Tommy Dahlqvist