Inspektioner längs DMZ i Korea

Svenska och schweiziska delegationerna medföljer inspektionsteam längs den demilitariserade zonen i Korea.

Sedan hösten 2005 har den svenska och den schweiziska delegationen i Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) haft utökade operationella uppdrag. Syftet med uppdragen är att öka förtroendet mellan parterna i området. Ett av dessa uppdrag är att medfölja vid United Nations Command Armistice Commissions (UNCMAC:s) inspektioner längs den demilitariserade zonen (DMZ). Zonen sträcker sig över hela halvön och separerar Nord- och Sydkorea. Den anses vara den mest bevakade och minerade landmassa i hela världen. Dessutom är den militära representionen längs båda sidor mycket stor. I november genomfördes en inspektion av ett antal "Guard posts" (GP) och "Observation posts" (OP) av ett inspektionsteam från UNCMAC, NNSC, Republic of Korea Advisory Group (ROK AG) och Republic of Korea Army (ROKA). Maj Kjell Ahlgren och Kn Frank Baumann representerade den svenska och schweiziska delegationen. Textförfattare: Maj Kjell Ahlgren