Helikopterflygning i DMZ

Sedan hösten 2005 har den svenska och den schweiziska delegationen i Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC) haft utökade operationella uppdrag.

Syftet med uppdragen är att öka förtroendet mellan parterna i området. Ett av dessa uppdrag är att medfölja vid United Nations Commands (UNC) övningsflygning in till och ut från Joint Security Area (JSA). UNC har en helikopterplatta, H-128, strax söder om militära demarkationslinjen (MDL) inne i JSA och de övningsflyger med olika piloter till och från JSA varje månad. NNSC medföljer för att verifiera att stilleståndavtalet från 1953 inte bryts under dessa övningar. I december genomfördes en H-128 övning. Maj Kjell Ahlgren och Maj Simon Thalmann representerade den svenska och schweiziska delegationen. Text: Maj Kjell Ahlgren