Ytterligare ett år av eldupphör

Den 27 juli 1953 skrevs ett eldupphöravtal, AA (Armistice Agreement) mellan de militära befälhavarna i Panmunjom Korea. Alltsedan dess högtidlighålls minnet av den dagen med ett event i NNSC möteslokal "T1" i JSA (Joint Security Area) som ligger i den demilitariserade zonen (DMZ).

På den sydkoreanska sidan stred bland annat USA samt 14 andra länder under ett FN-mandat som fortfarande är i kraft. USA har idag fortfarande cirka 30000 soldater stationerade i Sydkorea. Sverige var tidigt på plats med ett fältsjukhus samt den svenska delegationen i NNRC/NNSC. Text: Mats Fogelmark Foto: Anders Sjödin/Frank Baumann