Minnesceremoni i Pakistan

Söndagen den 8 oktober, på årsdagen av den stora jordbävning som inträffade 2005, genomfördes en minnescermoni i Rawalpindi i Pakistan för att hedra den personal och de anhöriga som omkom i katastrofen.

Såväl militär som civil personal från UNMOGIP deltog i ceremonin, liksom deras anhöriga. Sveriges ambassadör i Pakistan Ms Ann Wilkens samt religiösa företrädare för protestantiska kyrkan Fader Hermood Harold och Islam Mr Qazi Ur Rehman deltog också. En minnessten över de omkomna restes gemensamt av Chief Military Observer (CMO) generalmajor Repinc och Chief Administrative Officer (CAO) Mr Perambalam, därefter hölls tal av olika företrädare. Kransar och blomsterarrangemang nedlades vid minnesstenen och ceremonin avslutades med en tyst minut. Text: Kapten Mats Brülde UNMOGIP HQ » Läs mer om missionen i Indien/Pakistan